Negative tanker – og hvordan du kan arbejde med dem

Når du tænker tanker, reagerer din krop, dine celler og hele dit energisystem prompte og selvom det ”bare” er tanker, bliver det alligevel til sandheder, som du måske fortæller dig selv igen og igen. Det bliver dét, du hører og dermed også dét, du lever.

Tankerne skaber energibaner i dit system, som du nemt kan komme til at gentage igen og igen, mange gange nærmest automatisk og uden at du er bevidst om det. Én måde, du kan arbejde med dine tanker på er ved bevidst at ændre dem.

Det betyder ikke, at du skal undertrykke eller fornægte dine tanker og følelser, men det kan være fint at prøve at arbejde med en todeling.

På den ene side handler det om at erkende og arbejde med de ting, der ligger til grund for tankerne. Hvad er det for overbevisninger, du har taget med dig i dit liv? Hvad er det, der ligger bagved den energi, der skaber de negative tanker? Det er meget af det, personlig udvikling for mig handler om; skridt for skridt at blive opmærksom på, hvad det er, du har fået og taget med dig på din vej og derfra bedre kunne vælge, hvad du ønsker at bringe med videre og hvad du ønsker at give tilbage med tak for lån.

Det, du har oplevet i dit liv og måske ikke fået mødt eller taget dig af, ligger som et fundament for dine overbevisninger og dermed for dine tanker og følelser. Det betyder ikke, at der ikke kan gøres noget ved det. Heldigvis. For det er til enhver tid muligt at vende opmærksomheden indad og begynde eller fortsætte dit livs måske vigtigste vandring – hvem er jeg? Det vil være ren healing.

På den anden side – og man kan godt gøre begge dele – handler det om ikke at blive ved med at gå med de negative tanker og ukritisk give dem lov og plads. Hvem skal have styringen i dit liv? Dine tanker og al den støj, de kan føre med sig eller skal du? Hvem skal sidde bag rattet i dit liv? Dine tanker eller dig?

Nogle gange kan det også være godt at sige stop og ikke blive ved med at gå med tankerne og lade dem styre. ”Ja, det er fint med jer, men nu vælger jeg altså anderledes” eller ”Ja, det er det, jeg har troet og tænkt i så mange år, men nu vil jeg altså gerne træffe nye valg og nye måder at tænke om mig selv eller andre på.”

På den måde hjælper du dig selv til at tage styringen tilbage i dit liv, så det er dig, der bestemmer og ikke dine tanker.

”Jeg kan, jeg vil, jeg tør, jeg tror på det. Jeg klarer den, jeg kan godt, jeg tror på mig.” Alle sammen ganske enkle ord og sætninger, men med en kæmpe effekt, når du vedholdende bruger dem og tager dem til dig.

Når du tænker tanker, når du siger ord, når du mærker dem i din krop og i dit system, måske ved at øve dig på at få kroppen med, når du tænker eller siger dem, begynder du at skabe nye tankebaner. Det bliver dét, du hører og dermed dét, du begynder at leve. Det er en meget stærk måde at arbejde på, hvor du helt bevidst skaber, træner og udvikler nye tanker om dig selv og din verden og dermed skaber nye tankebaner i stedet for de gamle.

Når du bringer begge sider ind og dels arbejder med, hvad det er, dine tanker har at fortælle dig og tage dig af det, der ligger bagved og dels arbejder med, at de ikke skal styre dit liv, har du fat i en lang ende, når det handler om at hjælpe dig selv til et bedre og mere frit liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code