Hjælp dit sensitive barn – foredrag for forældre til børn og unge, der har det svært

Et foredrag for dig, der er forælder til et barn eller et ungt menneske, der har det svært i sin dagligdag eller sit liv. Det kan være, at barnet er særligt sensitivt, har svært ved at trives, er ked af det, ikke vil i skole, er uroligt, har angst, depression, negative tanker eller noget andet, der gør det svært at få tingene til at fungere.

Foredraget handler om dét at være sensitiv og sårbar, og hvordan det kan se ud fra barnets eller den unges side og giver inspiration og forslag til, hvordan du som forælder bedre kan håndtere svære situationer, tage lederskab og træde ind i forældrerollen som en stærk guide for dit barn.

Foredraget handler om, hvordan det kan påvirke på så mange planer og sætte sig dybe spor i en familie, hvis tingene ikke fungerer, og om, at du som forælder selv har brug for at stå stærkt, for at du kan hjælpe og støtte dit barn og din familie bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at du som forælder også hjælper, styrker og støtter dig selv bedst muligt.

Der kan være mange individuelle forhold, som gør, at det ikke er noget, man bare lige forandrer fra dag til dag. Måske er der brug for professionel behandling eller støtte og hjælp udefra, måske er der brug for nye måder at kommunikere på, for nye måder at gå ind i samspillet på, måske er der brug for at ændre eller optimere på de fysiske rammer, forhold, kost eller levevis.

Derfor er der heller ingen opskrift eller facitliste, men målet er, at du får masser af inspiration med dig hjem, kan se på situationen for din familie med nye øjne og får lyst til at gøre nyt.

Et inspirerende foredrag, som giver dig nye indgangsvinkler og forslag til, hvordan du bedre kan håndtere svære situationer og hjælpe både dig selv, din familie og dit barn bedst muligt.

Kontakt eller bestil et foredrag
Ring på telefon 60 93 72 30 eller send en mail til lm@mahnkopf.dk, hvis du, din virksomhed eller forening er interesseret i et foredrag.

Foredraget varer 1 ½ time, inklusive pause og mulighed for spørgsmål og kan naturligvis tilrettes målgruppen.