Profil

Lisbeth Mahnkopf

Jeg er uddannet advokatsekretær og har i en årrække arbejdet forskellige steder som sekretær. Derudover har jeg i en del år blandt andet også arbejdet med markedsføring, kommunikation og internet, inden jeg i 2005 tillige begyndte at hjælpe andre mennesker som healer og coach og som foredragsholder og underviser indenfor personlig udvikling og naturlig helbredelse af både krop og sjæl.

Sideløbende har jeg også  tidligere arbejdet indenfor forskellige humanistiske områder, blandt andet med voksne udviklingshæmmede, med ældre og med unge med forskellige psykiske og sociale udfordringer.

Lidt om min personlige baggrund
Jeg har altid holdt meget af naturen og inddrager den også gerne i mit arbejde, enten via undervisning direkte i naturen eller med naturen som referenceramme og billed- og symbolsprog. Et sprog, som for de fleste er genkendeligt, også når det handler om dybe indre problemstillinger, netop fordi det er naturligt og dermed også afspejler vores eget indre væsen.

Jeg har selv gået en lang vej i mit liv og haft mange ting med mig at håndtere, men det er netop den vej, der var med til at åbne mig for en anden og for mig langt mere naturlig verden end den verden, vi som oftest på vores breddegrader bliver vist.

Vi er så meget mere end hvad vi kan se, måle og veje, og det er et emne, der ligger mig på sinde. Vi er her for at dele, hjælpe og inspirere hinanden og skabe bedre liv ved at åbne for alt det, vi også er. Ved at åbne for at alt det, vi har lukket.

Få et bedre liv
Igennem samtale, healing, energi- og bevidsthedsarbejde bruger jeg sansning og dét at se og opleve til at hjælpe til at frigøre og bevidstgøre og til at kaste lys over det sted, den enkelte står og dermed til at opnå større klarhed, indsigt og en bedre balance.

Jeg underviser og holder foredrag om at få et bedre liv,  om at have det svært og om at rejse sig, om naturlig helbredelse og om at gå vejen, helbrede gamle sår og skridt for skridt træde ind i sin egen styrke.

Uanset indgangsvinkel er min overordnede baggrund altid at inspirere til positiv, stærk og bevidst forandring og hjælpe og inspirere til at hjælpe sig selv til at få et bedre liv, til at opleve en større følelse af at være hjemme i sig selv og til at genopdage de kvaliteter, egenskaber, styrker og ressourcer, hvert eneste menneske har med sig ind i livet.

Uanset hvad du har fået med på vejen, uanset hvad du har oplevet eller står i lige nu, er der altid noget, du kan gøre for at hjælpe dig selv til at få det bedre og altid en vej at gå. Jeg hjælper og støtter dig gerne på din vej.

Ingen uddannelse kan helt måle sig med den uddannelse, du får igennem livet og de oplevelser, livet giver dig. Den vigtigste uddannelse du kan tage, er den dig, du danner ud fra den vej, du går.