For forældre til børn og unge, der har det svært – behandlingsforløb

Behandlingsforløb på 8 gange over 3 måneder

Et behandlingsforløb for dig, der er forælder til et barn eller et ungt menneske, der har det svært i sin dagligdag eller sit liv. Det kan være, at barnet er særligt sensitivt, har svært ved at trives, er ked af det, ikke vil i skole, er uroligt, har angst, depression, negative tanker eller noget andet, der gør det svært at få tingene til at fungere.

Du får hjælp til at bedre at forstå og se situationen med nye øjne og også fra barnets side, hjælp og inspiration til, hvordan du kan håndtere de forskellige situationer, til at tage lederskab og træde ind i forældrerollen som en guide for dit barn. Du får hjælp til bedre at kunne håndtere din egen proces og til bearbejdning af det, både du og din familie har været igennem og det, I står i lige nu. Det kan påvirke på mange planer og sætte sig dybe spor i en familie og som forældre, hvis tingene ikke fungerer.

For at du kan hjælpe og støtte dit barn og din familie bedst muligt, har du selv brug for at stå stærkt. Det er derfor så vigtigt, at du som forældre også hjælper og styrker dig selv.

Hvis du – og naturligvis dit barn – ønsker det, vil det også være muligt at inddrage barnet eller den unge i dele af forløbet, men det er noget, vi taler om, inden vi starter forløbet.

Som udgangspunkt er forløbet tilrettet én forælder, da det også er et meget individuelt forløb.

Bemærk. Ønsker I begge som forældre at deltage, vil det være en udvidelse af forløbet både hvad angår tid, antal gange og pris, en udvidelse som vi vil tilrette efter ønske og behov. I vil her formentlig komme begge to nogle få gange, men det er vigtigt, at I også har hvert jeres individuelle forløb.

Behandlingsforløbet indeholder 8 sessioner og behandlinger fordelt over 3 måneder. De første gange er der 1 uge mellem behandlingerne og derefter 1 eller 2 uger.

Du vil under forløbet have mulighed for løbende kontakt og sparring pr. mail med mig og forløbet kan også foregå som sessioner via telefon eller online helt eller delvist.

Noget af det, forløbet også indeholder
Udgangspunktet er hele tiden, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn lige nu, og dermed i høj grad også, hvordan du hjælper dig selv til at stå stærkere.

Vi skal derfor blandt andet også arbejde med centrering, jordforbindelse, samling og rodfæstning, så du kan opleve at komme mere hjem i dig selv og få en bedre balance og dermed bedre være i stand til at håndtere det, du står i og de udfordringer, du møder.

Vi skal arbejde med målsætning; Hvad er din oplevelse, hvor er I, og hvor vil du gerne, at I kommer hen? Hvad ønsker du at opnå med forløbet og er der måske specifikke områder du gerne vil, at vi arbejder med? Og naturligvis arbejde med noget af det, der skal til for at du oplever, det går i den rigtige retning.

Personlig vejledning og healing
Du får hjælp til at få energiløft og til at afbalancere dit energisystem, ligesom du får øvelser og træning i sansning, opmærksomhed og selvhealing og nogle af de ting, du selv kan gøre i din hverdag for at få det bedre, få mere ro og klarhed.

Du får hver gang både personlig vejledning og healing, og du vil blive mere bevidst om dig selv og om de ting, du med fordel kan gøre, ligesom du får mulighed for at forløse og frigive ubalancer og noget af det, der fylder og som du måske bærer på og er klar til at sætte fri.

Der er under forløbet lagt op til, at du mellem behandlingerne arbejder med de områder, vi aftaler fra gang til gang, så du kan styrke og støtte både dig selv og dit barn bedst muligt i processen.

Opfølgning
Med i forløbet er også en telefonisk samtale 1 måned efter forløbets afslutning for at følge op på, hvordan det er gået og hvad der eventuelt kan være brug for lige nu, så du og din familie kan fortsætte med at gå i den ønskede retning.

Normalpris for 8 behandlinger er 5.600 kroner. Du får en forløbsrabat på 800 kroner, så prisen for behandlingsforløbet er 4.800 kroner. 

Har du spørgsmål til forløbet eller ønsker du en snak, inden du beslutter dig, er du velkommen til at sende en mail til lm@mahnkopf.dk eller ringe på telefon 60 93 72 30.

Læs eventuelt artiklen “Hvordan hjælper jeg mit sensitive barn?”

Sessioner og behandlinger

Udtalelser fra forløb

Gratis forsamtale