Behandling af persondata

Hvis du er klient, opbevarer jeg de kontaktoplysninger, som du selv har afgivet ved samarbejdets indgåelse, det vil sige dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne opbevares kun så længe klientforholdet er gældende, og alle oplysninger bliver slettet senest efter 5 år. Dine oplysninger bliver aldrig videregivet til andre.

Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev, som bliver udsendt gennem Mailchimp, bliver oplysningerne til brug for dette opbevaret, det vil sige dit navn og mailadresse. Dine oplysninger bliver aldrig videregivet til andre, og framelder du nyhedsbrevet, bliver oplysningerne slettet.

Tilmelder du dig et kursus, foredrag eller andre aktiviteter via mail, nyhedsbrev eller facebook, opbevarer jeg kun de kontaktoplysninger, som du selv afgiver, det vil sige navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne opbevares for at kunne administrere deltagelse i aktiviteterne og så længe, dette er nødvendigt for at kunne administrere disse. Herefter bliver de slettet.

Jeg har naturligvis tavshedspligt omkring vores samarbejde.

Du har til enhver tid ret til at få oplysning om alle opbevarede data omkring din person og til at få disse slettet.  Du kan kontakte mig på telefon 60 93 72 30 eller mail lm@mahnkopf.dk.